FAQ

Vulcanus

Wyświetlacz nie świeci się pomimo włączenia sterownika do sieci.

− Sprawdzić obecność napięcia 230V na zaciskach zasilających L i N.
− Sprawdzić poprawność podłączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym.
− Rozłączyć i połączyć ponownie tasiemkę z gniazdem.
− Podłączyć inną tasiemkę.

Podajnik nie włącza się pomimo sygnalizacji jego załączenia (zielonej diody).

− Sprawdzić obecność napięcia 230V na zaciskach wg opisu na górnej ściance modułu wykonawczego.
− Sprawność podajnika.
− Poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym.
− Podłączyć inną tasiemkę.

Wentylator nie włącza się pomimo sygnalizacji jego załączenia (zielonej diody).

− Sprawdzić obecność napięcia 230V na zaciskach wg opisu na górnej ściance modułu wykonawczego.
− Sprawność wentylatora.
− Poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym.
− Podłączyć inną tasiemkę.

Pompa nie włącza się pomimo sygnalizacji jej załączenia (czerwonej pionowej diody).

− Sprawdzić obecność napięcia 230V na zaciskach wg opisu na górnej ściance modułu wykonawczego.
− Sprawność pompy.
− Poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym.
− Podłączyć inną tasiemkę.

Błędne wskazanie temperatury.

− Sprawdzić połączenie czujnika ze złączką.
− Sprawdzić poprawność zamocowania czujnika.
− Sprawdzić stan przewodu czujnika, nie może mieć żadnych uszkodzeń.
− Sprawdzić dokładnie wygląd zewnętrznej powierzchni łuski czujnika, tzn. czy nie jest mechanicznie uszkodzona.
− Podłączyć inną tasiemkę.

„Nienormalne” lub „dziwne” zachowywanie się sterownika.

− Sprawdzić obecność napięcia 230V na zaciskach L i N.
− Sprawdzić stan złączek zasilających.
− Sprawdzić stan instalacji elektrycznej i ilość urządzeń podłączonych do jednej linii.
− Sprawdzić czy panel sterujący, moduł wykonawczy lub wtyczki tasiemek nie zostały poddane działaniu wilgoci lub gwałtownym skokom temperatury.
− Sprawdzić poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym.
− Podłączyć inną tasiemkę.

Mruganie wyświetlacza, brak możliwości włączenia.

− Sprawdzić wartość napięcia zasilającego.
− Sprawdzić stan złączek zasilających.
− Sprawdzić dokręcenie złączek zasilających.
− Sprawdzić poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym.
− Podłączyć inną tasiemkę.


Eurolumo

Palnik po wstępnym przedmuchu wchodzi w stan awarii, pali się lampka „Awaria palnika”. Kurek odcinający gaz / olej jest otwarty.

− powietrze w instalacji gazowej, olejowej --- odpowietrzyć instalację
− nieprawidłowe ciśnienie gazu na drodze gazowej palnika --- sprawdzić, wyregulować drogę gazową.
− nieprawidłowe ciśnienie w pompie paliwowej palnika --- sprawdzić, wyregulować pompę.
− zbyt niski poziom oleju opałowego w zbiornikach --- sprawdzić, uzupełnić paliwo

Palnik zapala się, jednak pracuje nierówno i występuje zjawisko „zrywania płomienia”.

− nieprawidłowo ustawiona mieszanka gazowo-olejowo --- wyregulować dopływ powietrza oraz paliwa.
− zanieczyszczenia w instalacji olejowej --- usunąć zabrudzenia, wymienić wkładkę w filtrze paliwa, dyszę.

Palnik zapala się, lecz po kilku sekundach gaśnie, zapala się lampka „Awaria palnika”.

− w palniku gazowym nieprawidłowo ustawiona elektroda jonizacyjna płomienia --- poprawić ustawienie elektrody.
− w palniku gazowym uszkodzona elektroda jonizacyjna płomienia --- wymienić elektrodę.
− w palniku olejowym zabrudzona fotokomórka --- wyczyścić fotokomórkę.
− w palniku olejowym uszkodzona fotokomórka --- wymienić fotokomórkę.

Palnik gaśnie mimo, iż kocioł nie osiągnął nastawionej temperatury.

− termostat regulacyjny uszkodzony --- wymienić termostat na nowy.
− ogranicznik temperatury uszkodzony --- wymienić termostat na nowy.

Palnik nie zapala się, ani nie wykonuje przedmuchu wstępnego.

− brak napięcia --- sprawdzić bezpiecznik.
− termostat regulacyjny uszkodzony --- wymienić termostat na nowy.
− uszkodzony sterownik palnika --- wymienić sterownik palnika na nowy.

Palnik nie gaśnie mimo, iż kocioł osiągnął nastawioną temperaturę.

− termostat regulacyjny kotła uszkodzony --- wymienić termostat na nowy.
− sterownik palnika uszkodzony --- wymienić sterownik na nowy.


Lumo95

Palnik zapalający nie pali się mimo, że zawór odcinający gaz jest otwarty i lampka pracy palnika pali się (palnik pilotujący nie podaje iskry na elektrodę zapalającą).

− zadziałał czujnik zaniku ciągu --- poczekać na przestygnięcie czujnika.
− uszkodzony czujnik zaniku ciągu. --- wymienić czujnik zaniku ciągu.
− uszkodzona lub źle ustawiona elektroda zapalająca --- wymienić / sprawdzić elektrodę zapalającą.
− uszkodzony lub odłączony przewód elektrody zapalającej --- wymienić / sprawdzić przewód elektrody zapalającej.
− uszkodzony moduł sterujący palnika --- wymienić moduł sterujący palnika
− brak napięcia miedzy stykami 4 i 11 lub 10 i 11 modułu sterującego --- sprawdzić kabel zasilający i pulpit sterowniczy.
− - rozwarte styki 5 i 9 modułu sterującego --- sprawdzić kable zwierające.

Palnik zapalający nie pali się mimo, że zawór odcinający gaz jest otwarty, lampka pracy palnika pali się i palnik podaje iskrę na elektrodę zapalającą.

− zabrudzona dysza palnika zapalającego --- wyczyścić dyszę.
− uszkodzona lub źle ustawiona elektroda zapalająca --- wymienić / sprawdzić elektrodę zapalającą.
− uszkodzony moduł sterujący palnika --- wymienić moduł sterujący palnika.

Palnik zapalający pali się, lecz nie odpala palników głównych.

− zamieniona kolejność przewodów fazowego i zerowego w pulpicie sterowniczym --- zamienić kolejność przewodów w pulpicie sterowniczym.
− uszkodzona elektroda jonizacyjna --- wymienić elektrodę jonizacyjną.
− uszkodzony lub odłączony przewód elektrody jonizacyjnej --- sprawdzić/wymienić przewód elektrody jonizacyjnej.
− uszkodzony moduł sterujący palnika --- wymienić moduł sterujący palnika.
− uszkodzony zawór gazowy palnika --- wymienić zawór na nowy.

Palniki główne gasną mimo, iż kocioł nie osiągnął nastawionej temperatury.

− termostat regulacyjny uszkodzony --- wymienić termostat na nowy.
− ogranicznik temperatury uszkodzony --- wymienić termostat na nowy.

Palniki główne nie zapalają się mimo, że kocioł nie osiągnął nastawionej temperatury.

− brak napięcia --- sprawdź bezpiecznik.
− termostat regulacyjny uszkodzony --- wymienić termostat na nowy.
− uszkodzony panel sterowniczy --- wymienić pulpit na nowy.

Palniki główne nie gasną mimo, że kocioł osiągnął nastawioną temperaturę.

− termostat regulacyjny uszkodzony --- wymienić termostat na nowy.


RiCo, MarCo, LuCo

Wyświetlacz nie świeci się pomimo włączenia sterownika do sieci.

− Sprawdzić obecność napięcia 230V na zaciskach zasilających L i N.
− Sprawdzić poprawność podłączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym.
− Rozłączyć i połączyć ponownie tasiemkę z gniazdem.
− Podłączyć inną tasiemkę.

Podajnik nie włącza się pomimo sygnalizacji jego załączenia (zielonej diody).

− Sprawdzić obecność napięcia 230V na zaciskach wg opisu na górnej ściance modułu wykonawczego.
− Sprawność podajnika..
− Poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym.
− Podłączyć inną tasiemkę.

Zanieczyszczenie kotła i kanałów konwekcyjnych.

− Zdrożność i przeczyścić kanały w kotle i króćcu wylotu spalin kotła.

Osadzenie się smolistego osadu na ścianach komory spalinowej.

− Wyczyścić kocioł lub wypalić ogniem zwiększając temperaturę na kotle.

Brak dopływu powietrza do komory paleniskowej kotła.

− Zbyt wiele popiołu w komorze popielnikowej.
− Zatykane wewnętrzne tunele powietrzne.
− Wentylator nawiewowy ustawiony na zbyt małą wydajność.

Brak dopływu powietrza do kotłowni.

− Skontrolować drożność kanału nawiewnego wentylacji.

Znaczne skraplanie się wody w wyczystce dolnej i na wewnętrznych powierzchniach kotła (zjawisko z reguły występujące podczas eksploatacji nowego kotła).

− Przez pierwszych kilka dni palenia utrzymywać wyższa temperaturę na kotle (ok. 80ºC). Zjawisko ustąpi samoczynnie po odparowaniu wody z materiału i wygrzaniu się kotła.

Podczas załączeń wentylatora, lub w przerwach jego pracy występuje zjawisko wybuchania.

− Zmienić w sterowniku temperatury nastawy pracy wentylatora, nastawić częstsze przedmuchy komory spalania w przerwach grzania, w celu szybszego odprowadzania gazów. Parametry te należy dobrać do indywidualnych warunków.
− Brak odbioru ciepła - zakręcone lub zdławione zaworami termostatycznymi odbiorniki ciepła - odblokować
− Zapowietrzona instalacja lub kocioł - odpowietrzyć.
− Nieprawidłowy ciąg kominowy - zwiększyć ciąg, można zainstalować regulator ciągu.

Nadmierna temperatura kotła.

− Sprawdzić nastawę regulatora temperatury i skorygować zadaną temperaturę.
− Sprawdzić ilość wody w instalacji, w przypadku niewystarczającej ilości wody w instalacji uzupełnić brak zaraz po wystudzeniu kotła.

Cofanie się spalin do kotłowni.

− Brak ciągu kominowego - sprawdzić drożność komina i poprawność podłączenia kotła.
− Sprawdzić czy przesłona kominowa jest otwarta.

Słabe spalanie.

− Brak dopływu wystarczającej ilości świeżego powietrza do kotłowni - sprawdzić otwory wentylacyjne.
− Sprawdzić sprawność miarkownika ciągu.

Jeżeli masz problem z obsługą naszych kotłów na gaz, olej, eko groszek lub pelet zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym doradcą.

strzałka do góry