Ekologiczne kotły na pelet, ekogroszek, gaz i olej


* - oznacza pola wymagane.

I. Administratorem przekazanych danych osobowych jest LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o. z siedzibą ul. Główna 51b, 62-050 Krosno.
II. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i przy zachowaniu należytej staranności.
III. Administrator może przetwarzać m. in. następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.
IV. Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w treści formularza do firmy LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o. Dane będą przetwarzane przez LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o. w celu podjęcia wobec przesłanego formularza niezbędnych działań związanych z przekazaniem informacji, oferty i sprzedażą produktów, towarów i usług LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.
V. Przesłane dane osobowe nie będą przekazane przez LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o. podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, gdy wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa lub przekazanie przetwarzania podanych danych osobowych innym podmiotom następuje na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
VI. Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
VII. Administrator danych zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych z bazy LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o. oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z firmą LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o. pod adresem poczty elektronicznej: lumo@lumo.com.pl

Naszym atutem jest elastyczność

 • Serwis

  Staramy się udoskonalać nasze wyroby i dopasowywać się do potrzeb naszych odbiorców, poznając ich wymagania i oczekiwania na wspólnych spotkaniach.
 • Ekologia

  W trosce o środowisko naturalne i jak najniższe koszty eksploatacji dla użytkownika firma LUMO stworzyła nowoczesną, komfortową i bezobsługową pompę ciepła.
 • Szkolenia

  Misją firmy Lumo Technika Grzewcza jest ciągłe doskonalenie siebie i osób współpracujących, w celu jak najlepszego wykorzystania wiedzy dla dobra Klienta.
 • Bezpieczeństwo

  Nad bezpieczeństwem i niezawodnością pracy czuwa automatyka wyposażona w system autodiagnostyki stale monitorujący oszczędną pracę kotła.
strzałka do góry