Sterownik ecoNet 300

Sterownik ecoNet 300Moduł internetowy pełniący funkcję systemu serwisowego, obsługuje i zarządza pracą online

Sterownik zapewnia:

  • » możliwość zdalnego sterowania parametrami kotła przez Internet
  • » intuicyjny komputerowy program do obsługi modułu ecoNET
  • » rejestracja kluczowych parametrów pracy regulatora

Zaawansowany moduł komunikacyjny. Dostęp przez komputer, telefon i tablet.

ecoNET 300 to zaawansowany moduł komunikacyjny, który umożliwia zdalne zarządzanie pracą kotła za pomocą komputera przez Internet. Użytkownik ma dzięki temu możliwość sterowania parametrami:

  • » regulacja temperatur
  • » pracy pomp i mieszaczy
  • » oraz podgląd stanów pracy regulatora

Istotną korzyścią z punktu widzenia użytkownika jest również przejrzysta wizualizacja historii pracy kotła w postaci wykresów.

  • » możliwość zdalnego sterowania parametrami kotła przez Internet
  • » intuicyjny komputerowy program do obsługi modułu ecoNET
  • » rejestracja kluczowych parametrów pracy regulatora
strzałka do góry