Pulpit sterowniczy PS Lumo

Pulpit sterowniczy „LUMO” steruje pracą niskotemperaturowego kotła grzewczego wraz z urządzeniami towarzyszącymi (wymiennikiem ciepłej wody, pompą, mieszaczami). Wszystkie potrzebne do tego funkcje regulacyjne i sterownicze zostały zintegrowane w obudowie sterownika.
Przez swoje funkcjonalne ukształtowanie i logiczne rozmieszczenie elementów obsługi, pulpit sterowniczy ułatwia eksploatację i wzbogaca kocioł grzewczy.
Automatyka kotła może zostać seryjnie wyposażona w kompletne okablowanie dające możliwość podłączenia dowolnego z oferowanych przez firmę „LUMO” regulatorów pogodowych. Zastosowane w automatyce trójpołożeniowe wyłączniki: palnika, pompy centralnego ogrzewania I-go i II-go obiegu grzewczego oraz pompy ładującej wymiennik ciepłej wody, pozwalają na prawidłową pracę instalacji zarówno z sterownikiem pogodowym, jak i bez niego. Ma to tę zaletę, iż w przypadku awarii mikroprocesorowego regulatora istnieje możliwość przejścia na tryb pracy ręcznej.
W wersji podstawowej pulpit sterowniczy dostosowany jest do współpracy z regulatorem pokojowym. Wszystkie wychodzące do poszczególnych urządzeń przewody połączone są z automatyką przy pomocy kostki zaciskowej, co umożliwia szybki i wygodny montaż. Zastosowane w sterowniku zabezpieczenia: prądowe (wkładka bezpiecznikowa 6,3 A) i termostat bezpieczeństwa STB wyłączający kocioł po przekroczeniu temperatury 95˚C gwarantują wysokie bezpieczeństwo pracy.
Do regulacji temperatury służy termostat regulacyjny TR umożliwiający utrzymywanie stałej temperatury w kotle w zakresie od 55 do 90˚C.

Układ sygnalizacji optycznej zapewnia informację o:

  • » Załączeniu/wyłączeniu układu – lampka w wyłączniku sieciowym – „SIEĆ”
  • » Przekroczeniu temperatury bezpieczeństwa – lampka – „T95”
  • » Zakłóceniu pracy palnika – „AWARIA PALNIKA”
  • » Pracy palnika – „PRACA PALNIKA”

Materiały do pobrania:
Parametry techniczne

strzałka do góry