Lumo Technika Grzewcza kotły Ecodesign i 5 klasa na pellet Biomax mini

Naczynia wzbiorcze

Do układów otwartych

W czasie pracy kotła centralnego ogrzewania następuje podgrzewanie czynnika grzewczego – najczęściej wody, powodując tym samym wzrost jej objętości i ciśnienia w instalacji grzewczej. W celu uniknięcia nadmiernego wzrostu ciśnienia stosuje się naczynia wzbiorcze. Rodzaj naczynia zależy od układu grzewczego – otwartego lub zamkniętego. (Chrapka, 2007 http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-53,t-naczynia_wzbiorcze.html) W przypadku kotłów na paliwa stałe, pracujących w układzie otwartym stosuje się naczynia wzbiorcze przelewowe. W przypadku wzrostu temperatury wody, a za tym również jej objętości, nadmiar wody zostanie przejęty przez naczynie i odprowadzony rurą przelewową.

Materiały do pobrania

Przewiń do góry