+48 618 136 525 | sprzedaz@lumo.com.pl

Wsparcie z UE 1.2

Wsparcie z Unii Europejskiej

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Przedsiębiorstwo LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez rozwój działu badawczo-rozwojowego w LUMO TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o.” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”.

Cele projektu:
Cel ogólny to dynamiczny wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Cele szczegółowe:
• wdrożenie 1 grupy nowych produktów (typoszereg ekologicznych kotłów),
• zakup wartości niematerialnych i prawnych,
• zakup środków trwałych,
• zapewnienie zasobów finansowych na umożliwienie wykonania projektu.
Planowane efekty projektu:
Dzięki zrealizowaniu projektu firma:
• wdroży rozwiązania innowacyjne,
• zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyczynią się do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań, co pozwoli na wzrost przychodów spółki LUMO Technika Grzewcza.
Całkowita wartość projektu: 1 072 867,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 697 800,00 PLN

W związku z realizacją projektu: „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez rozwój działu badawczo-rozwojowego w LUMO TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” firma zatrudni pracownika działu badawczo-rozwojowego.

Oferta pracy

W związku z realizacją projektu: „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez rozwój działu badawczo-rozwojowego w LUMO TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” firma złoży zamówienie:
1) w sprawie zakupu, transportu, montażu i uruchomienia aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z oprogramowaniem

INFORMACJA o wyniku postępowania ofertowego Informujemy, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym z dnia 31.05.2017 w sprawie zakupu, transportu, montażu i uruchomienia aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez rozwój działu badawczo-rozwojowego w LUMO TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, Działanie 1.2. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”, wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy: Katarzyna Czajkowska „Omega”, Niezłomnych 7, 62-050 Mosina, NIP 7771490974

– Informacja o wyniku postępowania ofertowego

2) w sprawie zakupu, transportu, montażu i uruchomienia prasy krawędziowej CNC

INFORMACJA o wyniku ppostępowania ofertowego
Informujemy, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym z dnia 31.05.2017 w sprawie zakupu, transportu, montażu i uruchomienia prasy krawędziowej CNC w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez rozwój działu badawczo-rozwojowego w LUMO TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, Działanie 1.2. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”, wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy: Bystronic Polska Sp. z o.o., Al. Krakowska 81, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

W związku z realizacją projektu: „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez rozwój działu badawczo-rozwojowego w LUMO TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” firma złoży zamówienie na:
1) wykonanie nowej nawierzchni przemysłowej

INFORMACJA o wyniku postępowania ofertowego
Informujemy, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym z dnia 14.03.2017 na wykonanie nowej nawierzchni przemysłowej w pomieszczeniu laboratorium w firmie LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o. w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez rozwój działu badawczo-rozwojowego w LUMO TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, Działanie 1.2. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”, wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy: VACA ALEGRE D. Różycki, ul. Ślusarska 28/1, 62-200 Gniezno

– Informacja o wyniku postępowania ofertowego

2) zaprojektowanie i przebudowę istniejącej instalacji hydraulicznej wraz z wymianą pomp, płytowych wymienników ciepła, zaworów itp.

INFORMACJA o wyniku postępowania ofertowego
Informujemy, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym z dnia 14.03.2017 w sprawie zaprojektowania i przebudowy istniejącej instalacji hydraulicznej wraz z wymianą pomp, płytowych wymienników ciepła, zaworów itp. w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez rozwój działu badawczo-rozwojowego w LUMO TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, Działanie 1.2. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”, wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy: Katarzyna Czajkowska „Omega”, Niezłomnych 7, 62-050 Mosina

– Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Przewiń na górę