+48 618 136 525 | sprzedaz@lumo.com.pl

Wsparcie z UE 1.5.2

Wsparcie z Unii Europejskiej

Wzmocnienie konkurencyjności

Dotyczy projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowego wycinania blach do produkcji typoszeregu kotłów Biomax Plus o mocy 70, 100, 150, 200, 300 kW oraz rozwoju usług zewnętrznych”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, Poddziałanie 1.5.2.

Przedsiębiorstwo LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowego wycinania blach do produkcji typoszeregu kotłów BIOMAX PLUS o mocy 70, 100, 150, 200, 300 kW oraz rozwoju usług zewnętrznych” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.
Cele projektu:
Cel ogólny to dynamiczny wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o. Cele szczegółowe:
• wdrożenie 1 grupy nowych produktów (typoszereg kotłów typu BIOMAX PLUS),
• udoskonalenie 1 obecnej usługi (usługa obróbki metali udoskonalona poprzez zwiększenie prędkości i dokładności cięcia, zmniejszenie ilości odpadów w procesie obróbki oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej)
• zakup wartości niematerialnych i prawnych,
• zakup środków trwałych,
• zapewnienie zasobów finansowych na umożliwienie wykonania projektu.
Planowane efekty projektu:
Dzięki zrealizowaniu projektu firma:
• wdroży rozwiązania innowacyjne w skali świata na wszystkich trzech płaszczyznach – produktu (2 innowacje produktowe), procesu (1 innowacje procesowe/technologiczne) i zagadnień nietechnologicznych (1 innowacja nietechnologiczna – 1 organizacyjna),
• realizacja projektu będzie się wiązała z wdrożeniem innowacyjnej technologii laserowego wycinania blach
• wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, pozwoli na wzrost przychodów spółki LUMO Technika Grzewcza.
Całkowita wartość projektu: 2 718 300,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 994 500,00 PLN

INFORMACJA o wyniku postępowania ofertowego
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Krosno, dnia 13.09.2016 r. Informujemy, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym na zakup oprogramowania do przygotowania obróbki i procesu cięcia arkuszy blachy w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowego wycinania blach do produkcji typoszeregu kotłów Biomax Plus o mocy 70, 100, 150, 200, 300 kW oraz rozwoju usług zewnętrznych” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, Poddziałanie 1.5.2., wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy:
Bystronic Polska Sp. z o.o.

– Informacja o wyborze oferty
– Zapytanie ofertowe i formularz zgłoszeniowy dotyczący zakupu oprogramowania do przygotowania obróbki i procesu cięcia arkuszy blachy

W związku z realizacją projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowego wycinania blach do produkcji typoszeregu kotłów Biomax Plus o mocy 70, 100, 150, 200, 300 kW oraz rozwoju usług zewnętrznych”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, Poddziałanie 1.5.2.

INFORMACJA o Wyniku postępowania ofertowego
lnformujemy, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym na zakup lasera do cięcia i obr bki metalu w ramach projektu pt. ,,Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowego wycinania blach do produkcji typoszeregu kotłów w Biomax Plus o mocy 70, 100, 150, 200, 300 kW oraz rozwoju usług zewnętrznych” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 ,,Wzmocnienie konkurencyjności k|uczowych obszar w gospodarki regionu”, Poddziałanie 1.5.2., wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy: Bystronic Polska Sp. z o.o.

– Informacja o wyniku postępowania ofertowego
– Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu lasera do cięcia i obróbki metalu
– Formularz ofertowy dotyczący zakupu lasera do cięcia i obróbki metalu –
Na adres: bekas@lumo.com.pl

Przewiń na górę