+48 618 136 525 | sprzedaz@lumo.com.pl

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

Spawanie elementów stalowych ciśnieniowych ( kotły centralnego ogrzewania) wykonanych ze stali węglowej. 
Główne obowiązki pracownika: zapoznanie się z dokumentacją techniczną urządzenia, przygotowanie powierzchni do spawania, spawanie metalowych konstrukcji,  sprawdzenie jakości wykonanego spawu oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej np. wykonanej pracy czy stanu sprzętu, a także konserwacja i czyszczenie sprzętu wykorzystywanego do spawania.


WYMAGANIA

Osoba zajmująca  stanowisko spawacza powinna posiadać minimum wykształcenie zawodowe w tym kierunku lub średnie – technikum albo liceum zawodowe, albo ukończony specjalny kurs zawodowy. O możliwości zatrudnienia decyduje posiadanie, tzw. książki spawacza oraz aktualnych uprawnień na przynajmniej jedną z metod: 111 MMA, 135 MAG. Ważną kwestią jest też posiadanie dobrego stanu zdrowia i zadowalającej kondycji fizycznej: dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, zręczność rąk, ostrość wzroku, uzdolnienia do wykonywania zadań praktycznych, zdolność myślenia technicznego, rozróżnianie barw, zdolność koncentracji uwagi. Poza tym, pracownik ten powinien charakteryzować się: dokładnością, zdyscyplinowaniem, a także umiejętnością współpracy z innymi współpracownikami.

Praca
Przewiń na górę